Merokok & Rokok | Petua, Panduan & Berita Imigresen Australia (2024)

Di Australia, merokok kekal sebagai cabaran kesihatan awam, dengan sebilangan besar rakyat Australia terus mengambil produk tembakau walaupun kempen kesihatan awam yang meluas dan usaha perundangan untuk mengurangkan kadar merokok. Tembakau, terutamanya dimakan dalam bentuk rokok, telah diiktiraf sebagai punca utama penyakit yang boleh dicegah dan kematian. Usaha untuk mengatasi penggunaan tembakau termasuk cukai, larangan pengiklanan dan undang-undang pembungkusan biasa, yang bertujuan untuk menjadikan merokok kurang menarik, terutamanya kepada demografi yang lebih muda.

Merokok & Rokok | Petua, Panduan & Berita Imigresen Australia (1)

Memandangkan penggunaan rokok tradisional telah berhadapan dengan langkah pengawalseliaan ini, rokok elektronik atau vape telah muncul sebagai alternatif, sering dianggap sebagai pilihan yang kurang berbahaya. Kerajaan Australia, bersama-sama pihak berkuasa kesihatan, telah mendekati isu vape dengan berhati-hati, mengimbangi potensi manfaat pengurangan bahaya untuk perokok semasa terhadap potensi risiko, seperti pengambilan belia dan kesan kesihatan jangka panjang yang masih dikaji.

Kesan merokok terhadap masyarakat dan ekonomi di Australia adalah mendalam, dengan berbilion-bilion dibelanjakan setiap tahun untuk kos penjagaan kesihatan yang berkaitan dengan penyakit berkaitan merokok, dan tol yang besar kepada keluarga dan komuniti. Program dan dasar berhenti merokok mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesihatan awam, sejajar dengan usaha global untuk mengurangkan penggunaan tembakau. Di Australia, program ini menyediakan sokongan dan sumber kepada mereka yang ingin berhenti merokok, menggabungkan kedua-dua terapi penggantian nikotin dan sokongan tingkah laku untuk meningkatkan kemungkinan kejayaan.

Kelaziman Merokok di Australia

Merokok & Rokok | Petua, Panduan & Berita Imigresen Australia (2)

Beberapa tahun kebelakangan ini, kadar merokok di Australia telah menolak. Walau bagaimanapun, variasi dalam kelaziman merokok berterusan merentas komuniti, kumpulan umur dan latar belakang sosioekonomi yang berbeza, dengan segmen tertentu mengalami kadar yang tidak seimbang.

Kesan kepada Komuniti Orang Asli

Di kalangan Orang Asli Australia, kelaziman merokok kekal tinggi dengan ketara. Data menunjukkan bahawa Orang dewasa Orang Asli dan Torres Strait Islander adalah lebih daripada dua kali lebih berkemungkinan untuk menjadi perokok setiap hari berbanding dengan penduduk bukan Orang Asli. Program seperti Program Merokok Orang Asli bertujuan untuk menangani jurang ini, memfokuskan usaha pada pendidikan dan sokongan pemberhentian, khususnya dalam kawasan pedalaman.

Trend mengikut Umur dan Jantina

Tinjauan isi rumah yang dijalankan oleh Biro Perangkaan Australia mendedahkan bahawa kelaziman merokok berbeza mengikut umur dan jantina. Terutamanya, orang muda (berumur 18-24) telah menunjukkan penurunan dalam tabiat merokok harian, manakala kadar merokok di kalangan dewasa (berumur 25 tahun ke atas) cenderung lebih tinggi. Lelaki lebih cenderung menjadi perokok setiap hari berbanding wanita.

Kumpulan umurLelaki (%)Wanita (%)
18-24XY
25 ke atasZA

Nota: Nilai X, Y, Z dan A untuk diisi dengan statistik terkini yang tersedia daripada sumber data yang berkaitan.

Pengaruh Faktor Sosioekonomi

Kadar merokok di Australia dipengaruhi oleh pelbagai faktor sosioekonomi, termasuk tahap pendidikan, status pekerjaan, dan secara keseluruhan kelemahan sosial. Individu yang mempunyai pencapaian pendidikan yang lebih rendah dan mereka yang menganggur lebih cenderung untuk merokok. The Tinjauan Kesihatan Kebangsaan memberikan pandangan tentang corak ini, menekankan keperluan untuk campur tangan yang disasarkan untuk menangani tabiat merokok kumpulan yang kurang bernasib baik dari segi sosial dan ekonomi.

Implikasi Kesihatan Merokok

Merokok & Rokok | Petua, Panduan & Berita Imigresen Australia (3)

Merokok memberi kesan ketara kepada kesihatan, dengan pelbagai berkaitan merokok penyakit menyumbang kepada berkurangan jangka hayat dan peningkatan kematian.

Penyakit Berkaitan Merokok

Merokok adalah punca utama banyak penyakit. Yang Majlis Kanser Victoria menggariskan bahawa merokok adalah faktor utama dalam perkembangan pelbagai bentuk kanser, termasuk kanser paru-paru, tekak, pankreas dan pundi kencing. The Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) juga mengakui bahawa merokok menyumbang kepada penyakit jantung, strok, dan kencing manis. Asma penghidap boleh mengalami gejala yang lebih teruk akibat asap tembakau. Senarai berikut menggariskan penyakit utama yang dikaitkan dengan merokok:

 • Kanser: Paru-paru, tekak, pankreas, pundi kencing
 • Penyakit Jantung: Penyakit arteri koronari
 • stroke: Pengaliran darah ke otak terjejas
 • Diabetes: Diabetes mellitus jenis 2
 • Penyakit Pernafasan: Penyakit pulmonari obstruktif kronik (COPD), asma

Jangka Hayat dan Kematian

Penggunaan tembakau adalah penyumbang penting kepada pramatang kematian. Kajian menunjukkan bahawa jangka hayat perokok, secara purata, 10 tahun lebih pendek daripada bukan perokok. The Tinjauan Kesihatan Kebangsaan Australia mendedahkan bahawa kadar merokok harian menjejaskan jangka hayat keseluruhan, dengan lebih banyak kematian setiap tahun dikaitkan dengan penyakit berkaitan merokok. Merokok bukan sahaja mengurangkan kualiti kehidupan tetapi juga meningkat kematian kadar disebabkan oleh penyakit yang ditimbulkannya atau diburukkan lagi.

FaktorKesan terhadap Jangka Hayat
merokokMengurangkan sebanyak 10 tahun
Penyakit Kardiovaskular akibat MerokokPenyebab utama kematian
Kanser daripada MerokokPunca kematian yang ketara

Berhenti merokok boleh membawa kepada serta-merta dan jangka panjang manfaat kesihatan, mengurangkan risiko penyakit berkaitan merokok dan meningkatkan jangka hayat.

Peraturan dan Kawalan Tembakau

Merokok & Rokok | Petua, Panduan & Berita Imigresen Australia (4)

Di Australia, peraturan ketat dan langkah kawalan tembakau yang mantap memainkan peranan penting dalam membendung penggunaan tembakau. Ini terdiri daripada tindakan undang-undang, langkah cukai, pendidikan awam dan dasar kawalan tembakau yang komprehensif.

Perundangan dan Percukaian

Kerajaan persekutuan Australia telah mewujudkan rangka kerja undang-undang yang kukuh untuk memerangi kadar merokok. The Akta Pembungkusan Biasa Tembakau 2011 mewajibkan rokok dijual dalam pembungkusan biasa, tanpa penjenamaan, untuk mengurangkan daya tarikannya. Selain itu, ketat eksais tembakau cukai secara beransur-ansur meningkatkan kos produk tembakau, berhasrat untuk menghalang penggunaan, terutamanya dalam kalangan penduduk muda. Jualan tembakau haram menghadapi larangan dan penalti yang ketat di bawah undang-undang ini.

Pendidikan Awam dan Sumber

Usaha untuk menyampaikan bahaya merokok termasuk kempen dan sumber yang dibiayai oleh kerajaan. Sumber-sumber ini memberi tumpuan kepada memaklumkan orang ramai tentang bahaya penggunaan tembakau dan faedah berhenti. Amaran kesihatan pada pembungkusan rokok adalah wajib, dan ia direka untuk jelas dan memberi kesan. Pendidikan awam dianggap sebagai strategi asas dalam usaha mewujudkan masa depan bebas rokok.

Dasar Kawalan Tembakau

Dasar kawalan tembakau telah menyeluruh di Australia, dengan penekanan pada penciptaan bebas asap persekitaran di ruang awam dan tempat kerja. Selanjutnya, terdapat penilaian berterusan ke atas dasar untuk memastikan keberkesanan dan kebolehsuaian kepada trend baharu. Langkah-langkah itu termasuk sekatan ke atas jualan kepada kanak-kanak bawah umur, dan kawalan ketat ke atas pengiklanan dan penajaan oleh syarikat tembakau. Inisiatif ini menyumbang kepada pengurangan keseluruhan kelaziman merokok di negara ini.

Trend dan Alternatif Muncul

Merokok & Rokok | Petua, Panduan & Berita Imigresen Australia (5)

Di Australia, landskap penggunaan tembakau sedang berkembang, dengan kadar merokok tradisional semakin berkurangan dan kemunculan alternatif seperti e-rokok dan vaping.

Kebangkitan E-Rokok dan Vaping

Kelaziman e-rokok dan vape telah meningkat dengan ketara di Australia, menawarkan alternatif kepada merokok tembakau tradisional. E-rokok, juga dikenali sebagai rokok elektronik, ialah peranti yang dikendalikan oleh bateri yang menghantar nikotin tanpa pembakaran tembakau. Data mendedahkan arah aliran ke arah peningkatan penggunaan peranti ini di kalangan bekas perokok dan orang dewasa yang mencari alternatif kepada rokok mudah terbakar.

Penggunaan e-rokok berbanding merentasi kumpulan umur:

 • 18-24 tahun: Kadar percubaan dan penggunaan tertinggi
 • 25-35 tahun: Pengangkatan berterusan, selalunya sebagai bantuan berhenti merokok
 • Lebih 35 tahun: Penggunaan yang lebih teragak-agak, dengan kadar kejayaan yang berbeza-beza dalam berhenti merokok

Di bawah Strategi Tembakau Kebangsaan Australia, kerajaan berhasrat untuk mengurangkan bahaya yang berkaitan dengan produk nikotin. Persekitaran kawal selia menyesuaikan diri untuk menguruskan peningkatan e-rokok, mengimbangi kebimbangan kesihatan awam dengan potensi manfaat peranti ini sebagai alat berhenti merokok.

Lihat pendekatan Australia:

 • Peraturan: Jualan terkawal, sekatan pengiklanan dan had kepekatan nikotin
 • Kesihatan Awam: Kempen untuk mendidik tentang risiko dan faedah yang dikaitkan dengan vape
 • Penyelidikan: Kajian berterusan untuk memastikan kesan jangka panjang penggunaan e-rokok

Perbandingan dengan Bahan Lain

Membandingkan e-rokok dan vape dengan bahan lain seperti kanabis, yang tertakluk pada Strategi Dadah Kebangsaan, memberikan konteks yang berwawasan untuk trend yang muncul ini. Di New Zealand, jiran rapat dengan cabaran kawal selia yang serupa, pendekatan yang lebih lembut terhadap vape dan e-rokok diperhatikan, mencerminkan kes ujian yang berpotensi untuk hala tuju dasar masa depan di Australia.

Perbandingan bahan:

 • Tembakau: Sangat dikawal selia dengan pembungkusan biasa dan cukai untuk menghalang penggunaan
 • E-rokok: Dikawal tetapi dipertimbangkan untuk mengurangkan bahaya
 • Ganja: Haram di peringkat persekutuan; bagaimanapun, sesetengah bidang kuasa membenarkan penggunaan perubatan

Industri tembakau Australia, walaupun dicabar oleh penurunan kadar merokok tradisional, menyesuaikan diri dengan melabur dalam sistem penyampaian nikotin alternatif seperti e-rokok. Pelaburan ini mencerminkan pivot strategik ke arah produk yang dianggap kurang berbahaya dan lebih diterima secara sosial berbanding rokok konvensional.

Merokok & Rokok | Petua, Panduan & Berita Imigresen Australia (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 6222

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.